Navigation
आवश्यकता एकातिर, प्राथमिकता अर्कै

S. Dhiren & Bhawani Bhatta | Apr 30, 2021

सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा बजेट नछुट्टयाएको होइन तर आवश्यकता पहिचान र जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संक्रमितले हैरानी बेहोर्नुपरेको हो । यही कमजोरीका कारण कतिपयको ज्यानैसमेत गयो ।

Latest Updates

PRESS RELEASE: NEPAL JOURNATHON ON COVID-19

Feb 17, 2021

Journalists, health professionals and tech activists to collaborate for a solution related to the current pandemic.

More

Journalists

Bhawani Bhatta

Bhawani Bhatta

Investigative Journalist

S. Dhiren

S. Dhiren

Investigative Journalist

Bhasha Sharma

Bhasha Sharma

Investigative Journalist

Tanka Dhakal

Tanka Dhakal

Investigative Journalist

Rudra Khadka

Rudra Khadka

Investigative Journalist

Bikram Khadka

Bikram Khadka

Investigative Journalist

Tufan Neupane

Tufan Neupane

Investigative Journalist

STAY CONNECTED

Subscribe to Newsletter